Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů – Nehtové studio Melibel / Ludmila Ryzí

1. Správce osobních údajů

Ludmila Ryzí
Jánského 17
Česká Ves
790 81

Internetové stránky: https://melibel.cz

2. Nakládání s osobními údaji

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo, nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, telefonní číslo, email, síťový identifikátor), nebo na jeden a více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Veškeré osobní údaje poskytuje uživatel stránek melibel.cz (kontaktní formulář) a zákazník/zákaznice zcela dobrovolně. Správce poskytnuté údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou – zejména emailovou / internetovou konverzaci / SMS.

Stánky Melibel.cz používají analytický nástroj internetových stránek Google analytics – zaznamenává pouze použití internetových stránek melibel.cz po nastavenou dobu 14 měsíců, poté se data automaticky vymažou.

3. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného a šifrovaného přístupu na web, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze správce a nejsou poskytovány třetím stranám. Poskytnuté osobní údaje neslouží ani k marketingovým účelům.

4. VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte dle podmínek stanovených v GDPR:

  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům (GDPR – článek 15)
  2. Právo na opravu osobních údajů (GDPR – článek 16)
  3. Právo na omezení zpracování osobních údajů (GDPR – článek 18)
  4. Právo na úplný výmaz osobních údajů (GDPR – článek 17)
  5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (GDPR – článek 21)
  6. Právo na přenositelnost údajů (GDPR – článek 20).
  7. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v odstavci č.1.
  8. V případě, že se domníváte, že byly porušené Vaše práva, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Aktuálně platná verze podmínek ochrany osobních údajů je zveřejněna na internetové stránce https://melibel.cz/ochrana-osobnich-udaju/. V případě změn, budou klienti informováni.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.06.2023.